Kontakt


Grupa13 Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel/fax: 71 3608000
e-mail: kontakt@grupa13.com

NIP/VAT: PL8992611827
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
KRS: 0000406000 kapitał zakładowy 140.000 PLN