AMON AMARTH

"At Dawn's First Light" to drugi teledysk promujący najnowszy album szwedzkiej grupy Amon Amarth.
Zdjęcia zostały zrealizowane w niemieckim Ukranenland Torgelow.
W teledysku możemy zobaczyć między innymi efektowną bitewną charakteryzację autorstwa Cezaergo Kostrzewskiego oraz wojowników Triglav Group pod dowództwem Igora Górewicza.