KREATOR

Drugi teledysk promujący nadchodzący album "Gods Of Violence".

Zdjęcia do fabularnych ujęć w teledysku zostały zrealizowane na jesień 2016 na terenie "Muzeum Wsi Opolskiej", zdjęcia zespołu pod koniec sierpnia 2016 roku we Wrocławiu.

Commented KREATOR frontman Mille Petrozza: "Hordes! Here is the second video of the demon trilogy we have come up with with the great people from Grupa13. Enjoy our new single 'Satan Is Real'!"